Feitelijke onjuistheden

Volgende week ga ik oud-premier Dries van Agt interviewen. Kort nadat ik het verzoek om een vraaggesprek via zijn uitgever had gedaan, belde Van Agt op om een afspraak te maken. Hij had echter wel een voorwaarde: hij wilde in de tekst kunnen wijzigen, ‘en niet...

De Gelukkige Freelancer

‘Nu begrijp ik waarom ik nooit geslaagd ben als freelancer,’ zei een vriend naar aanleiding van mijn vorige blogje. (Hij heeft alweer jaren naar tevredenheid een vaste baan.) Het is waar, de een is er voor in de wieg gelegd, voor freelancen, de ander doet...