Ibrahim Yerden Foto: uitgeverij Van Gennep

Ibrahim Yerden Foto: uitgeverij Van Gennep

Allochtone ouders en kinderen maken nauwelijks gebruik van preventieve opvoedingsondersteuning, terwijl dezelfde groep oververtegenwoordigd is in de verplichte hulpverlening door Jeugdzorg en in de justitiële jeugdinstellingen. Ze krijgen dus pas hulp als het in feite al te laat is. In zijn recent gepubliceerde boek, Schaamte en strategisch handelen. Opvoeding in Marokkaanse en Turkse gezinnen, schetst Ibrahim Yerden – cultureel antropoloog van Turkse afkomst, werkzaam bij Primo NH en verbonden aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) – wat voor problemen allochtone ouders ervaren. Door hun migratieachtergrond kunnen ze nauwelijks teruggrijpen op hun eigen opvoeding, en samen met een gebrek aan kennis van de Nederlandse samenleving maakt dat het opvoeden voor sommige van hen tot een herculische taak. Zo beschrijft Yerden het schrijnende dilemma van een Marokkaanse vader die niets begrijpt van computers of internet en als de dood is dat zijn zoon via de computer met de verkeerde mensen in contact komt. Tegelijk weet hij hoe belangrijk dat apparaat is voor diens opleiding. Het gevolg: soms slaat hij uit angst en woede de computer van zijn zoon kapot, om kort daarna toch maar weer een nieuwe te kopen.

Lees hier het hele artikel.