stedelijk gymnasium haarlem
stedelijk gymnasium haarlem

Moge het een troost zijn voor alle ouders met een slimme, maar onwillige en ongemotiveerde puberzoon die met geen stok aan zijn huiswerk te krijgen is: ook op het gerenommeerde Stedelijk Gymnasium in Haarlem werken de leerlingen, en met name de jongens, thuis schrikbarend weinig voor school. Voor Haarlems Dagblad interviewde ik biologielerares Lydia Sevenster. Ze onderzocht samen met leerlingen (meisjes) het leergedrag van de jongens en meisjes op het Stedelijk, vroeger en nu. Opvallend is dat leerlingen – anders dan een generatie geleden – minder gaan werken naarmate ze in een hogere klas zitten. Gemiddeld besteedt zeventig procent van de jongens in de vijfde (en dertig procent van de meisjes) nog maar 0 tot 30 minuten per dag aan huiswerk. Nul procent van de jongens en twaalf procent van de meisjes werkt in de vijfde meer dan twee uur per dag voor school.

Bestaat hij nog wel, de studieuze gymnasiast, die elke dag na school voor zijn lol in de boeken zit? Die met rode oortjes Plato en Homerus leest, Franse woordjes eet en drinkt, scheikundige formules droomt? Ik weet het niet, maar als hij nog bestaat, is ‘hij’ waarschijnlijk een ‘zij’.