Samen met een meeleefgezin het kind opvoeden – reportage over Yannick (2), zijn ouders Serge en Iris, die beide mentale problemen hebben, en zijn ‘meeleefouders’ Gregor en Carolien (NRC, 17 januari 2019).

Een cursus voor milde relatieproblemen – achtergrondverhaal over relatiecursussen als alternatief voor therapie. (NRC, 5 januari 2019)

Achter de muziek de stilte – Reportage over het Sint Jozefkoor in Helmond, dat al 94 jaar elke zondag de mis opluistert met gregoriaanse zang. (NRC, 3 december 2018)

Wel gelijke prestaties, geen gelijke kansen – Reportage over Salma en Rafaël, twee slimme en gemotiveerde kinderen uit Zaandam die in een achterstandspositie verkeren, onder meer omdat ze thuis geen Nederlands spreken. Ze willen heel graag verder komen, maar moeten daar meer voor doen dan de meeste van hun leeftijdgenoten. (NRC, 17 november 2018)

Leren van mooie dingen – Reportage uit de Van der Hoeven Kliniek, waar tbs-patiënten aan yoga en toneel doen om zich voor te bereiden op hun leven ‘buiten’ (NRC, 12 juli 2018).

‘Als u niets doet…’ – Op een stormachtige januaridag trof ik een dode vrouw aan op straat. Wat doe je in zo’n situatie? (NRC , 7 mei 2018)

‘Het Nederlands gaf mij kansen in het leven’ – Hoe kijken buitenlandse vertalers naar Nederlanders en hun literatuur? Vijfde en laatste aflevering van een serie vanuit het Vertalershuis in Amsterdam. (NRC , 6 april 2018).

Anne Franks eigenzinnige idioom – Hoe kijken buitenlandse vertalers naar Nederlandse literatuur? Vierde aflevering van een serie vanuit het Vertalershuis in Amsterdam. (NRC Handelsblad, 1 maart 2018).

Stop met stampen, praat! – Na je veertigste een vreemde taal leren is goed te doen. Wat helpt is een duidelijk doel en zoveel mogelijk kletsen. (NRC Handelsblad, 26 februari 2018).

De ‘zwembadpas’ in het Duits vertaald – Hoe kijken buitenlandse vertalers naar Nederlanders en hun literatuur? Tweede aflevering van een serie vanuit het Vertalershuis in Amsterdam. (NRC Handelsblad, 21 februari 2018).

Haar Nederlands is ‘volledig kunstmatig’ – Hoe kijken buitenlandse vertalers naar Nederlanders en hun literatuur? Tweede aflevering van een serie vanuit het Vertalershuis in Amsterdam. (NRC Handelsblad, 8 februari 2018).

Begeleid daten – Hoe vind je een partner als je licht verstandelijk beperkt bent? Op eerste date onder begeleiding van een coach. Reportage. (NRC Handelsblad, 22 januari 2018).

Theo Thijssen boeit meer dan Baudet – Hoe kijken buitenlandse vertalers naar Nederlanders en hun literatuur? Eerste aflevering van een serie vanuit het Vertalershuis in Amsterdam. (NRC Handelsblad, 18 januari 2018).

Volgende week woensdag komt je moeder weer – Reportage over het leven van de tienjarige jongen Luciano Gibbon, zijn moeder Jessica Gibbon en zijn pleegvaders Danny en Peter Duimel. (NRC Handelsblad , 23 december 2017)

Wat is er mooier dan taal zonder geluid – Reportage over de Dovencultuur (NRC Handelsblad, 12 september 2015)

Snurken doe je maar in je eigen bed – Steeds meer jonge, hoogopgeleide stellen willen wel samenwonen of trouwen, maar niet elke nacht samen slapen. (NRC Handelsblad, 1 augustus 2015)

Een imam die niet als imam werkte – Achtergrondverhaal over hoe de homoseksuele moslim Hashim Jansen het afgelopen jaar aan verschillende media vertelde dat hij vanwege zijn geaardheid was ontslagen als imam bij de Arrahman-moskee in Goes. Zijn verhaal bleek verzonnen. (Mediapagina NRC Handelsblad, 11 december 2014) Zie ook De gevallen imam (blog).

Opgesloten, maar niet in de hel op aarde – Reportage over de Amsterdamse jeugdgevangenis Amsterbaken, waar het leefklimaat, net als in de meeste andere jeugdgevangenissen, de laatste jaren aanzienlijk is verbeterd (NRC Handelsblad,28 juni 2014).

Afscheid op eigen houtje – Achtergrondverhaal over de toenemende interesse voor doe-het-zelfbegrafenissen (NRC Handelsblad, 28 juni 2014, samen met Rineke van Houten).

Leren kijken met andere ogen – Achtergrondartikel over hoe gemeenten in de decentralisatie van de zorg worstelen met de ‘keukentafelgesprekken’. (Binnenlands Bestuur, 23 mei 2014)

Opa op zolder, kind in de kelder – Meer generaties in één huis, de participatiesamenleving op micro-niveau. (NRC Handelsblad, 12 en 13 april 2014)

Jacobien zit niet meer naakt op een stoel – reportage vanuit de Merwebolder in Sliedrecht, waar verstandelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen als normaal mens behandeld worden. Met resultaat. (NRC Handelsblad, bijlage Weekend, 29 en 30 maart 2014)

Nooit meer uitrollen – (De ambtenaar van de toekomst volgt zijn intuïtie, is een netwerker en denkt en handelt buiten de gebaande paden. (Binnenlands Bestuur, 27 september 2013)

Werkloze doet de steunkousen – Professionals in de thuiszorg vervangen door mensen zonder werk. Het Deventer voorstel mondde onlangs uit in een storm van protest. Bij andere gemeenten wordt er echter al mee geoefend. ‘Ik ben enorm enthousiast, de deelnemers ook.’ (Binnenlands Bestuur, 16 augustus 2013)

Verliezers zijn geen losers -Krijgshaftige taal begeleidt acties om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Getuigt dat wel van respect voor mensen die sterven aan deze ziekte? (nrc.next, 22 juli 2013)

De boeven van de kinderboerderij (Binnenlands Bestuur, 7 juni 2013) Gemeenten geven steeds vaker buurtvoorzieningen in handen van burgers. Dat dat niet altijd soepel verloopt vanwege hardnekkig knellende regels, blijkt uit het verhaal van wijkboerderij d’Oosterhout uit Alkmaar.

Binnenlands Bestuur publiceerde afgelopen jaar de serie ‘Weer aan het werk’, over het uiteenlopende reïntegratiebeleid van gemeenten. Ik schreef de eerste aflevering, Een stok werkt beter dan scholing (18 januari 2013) en het slot Van vangnet naar trampoline (10 mei 2013).

Met de mantel der liefde (NRC Handelsblad, 19 maart 2013) – Het pijnlijke verhaal over de ‘mantelzorg’ voor mijn schoonmoeder en mijn zoektocht, anderhalf jaar na haar dood, hoe het anders had gekund.

What the App? (NRC Handelsblad, 24 december 2012) – Bellen? Een modern gezin whatsappt. Over alles en niks en alles ertussenin. “Oh ja, je buitenbeugel hangt aan de kapstok”

Supergelukkig tussen de rijken (NRC Handelsblad, 13 november 2012) – achtergrondverhaal over de winaarsmentaliteit in Bloemendaal, naar aanleiding van de verschijning van de roman Supergelukkig van Tatjana van Zanten. (Hier de coverpagina.)

Mensch, durf te vragen! (nrc.next, 3 september 2012) – in de rubriek “Spoedcursus”

Fijne vakantie, gewoon thuis in het lab (NRC Handelsblad, 7 augustus 2012) – reportage vanuit een biotechnologische laboratorium van de TU Delft, waar een groep studenten en hun begeleiders de hele zomer hard doorwerkt aan een onderzoeksproject in het kader van een internationale wedstrijd synthetische biologie.

Eindelijk autist (ZIN magazine, juli 2012 – achtergrondverhaal over mensen die op latere leeftijd ontdekken dat de problemen die ze in hun leven tegenkwamen, vooral in werk en relaties, voortkwamen uit een autistische stoornis.

Op zoek naar heilig vuur (NRC Handelsblad, 19 juni 2012) – reportage over de trainingsdag bevlogenheid Durven Doen Wat Je Raakt.

Naar de creche? Nog even wachten! (NRC Handelsblad, 17 april 2012) – kort achtergrondverhaal over de mogelijke gevolgen van het naar de creche gaan voor de hersenontwikkeling van baby’s, naar aanleiding van het boek Wat doen we met de baby? van journaliste Marilse Eerkens.

Het pad van de sultan (Volkskrant, katern Reizen 4 juni 2011) – Uitgebreid reisverslag van mijn wandeltocht eind april 2011 langs het Turkse deel van de Sultan’s Trail (Sultansroute).

Elastiek om het gaspedaal en je moet wel rijden (NRC Next, 18 januari 2011) – reportage over het werk van Jos van der Veldt, die een techniek ontwikkelde om ernstig gehandicapten meer autonomie te geven.

Meer recherche nodig tegen jeugdbendes (Binnenlands Bestuur, 18 juni 2010) – interview met politiejournalist Hans Schaafsma over de aanpak van criminele jeugdgroepen.

Laten zien dat je je om iemand bekommert (NRC Next, 17 mei 2010) – reportage over het werk van de Rotterdamse daklozenhulpverlener Evert Vos.

Kinderen in nood (Binnenlands Bestuur, 16 april 2010) Ouders die hun kinderen verwaarlozen, kunnen in de toekomst steviger worden aangepakt. Als het aan het kabinet ligt, worden gezinnen sneller onder toezicht geplaatst. Critici vrezen te veel overheidsbemoeienis: ‘Nederland wordt een Oostblokstaat.’

Goed doen (Binnenlands Bestuur, 21 augustus 2009). In Haarlem zijn veel religieuze instellingen actief. Turkse moskeeën richten zich op kwetsbare jongeren, de doopsgezinden verdelen hun ruime middelen tussen geloofsgenoten in Siberië, weeskinderen uit Oeganda en verstandelijk gehandicapten. Reportage uit een gemiddelde Nederlandse stad.

Wegwerkfiles (Binnenlands Bestuur, 7 augustus 2009). Er wordt volop gewerkt aan de weg. Een deel van het werk is naar voren gehaald om de crisis te verjagen. Overheid en bedrijfsleven breken zich het hoofd hoe ze files – en chaos – kunnen vermijden.

Gezocht: Schimmels (Jaarverslag 2008 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)) Interview met schimmeldeskundige Sybren de Hoog van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures in Utrecht.

Wachttijden de wereld uit (HIT, september 2008)
Wachttijden de wereld uit (vervolg)

De ideale vertaling bestaat alleen in je hoofd (NRC Handelsblad, april 2008)

De wandelgangen van Bali – over het onderhandelingsproces op de grote klimaattop (VROM.NL, december 2007)
Diederik Samsom: “Als je niet tot in je vezels snapt wat er gebeurt op zo’n conferentie, kijk je naar een cricketwedstrijd zonder de spelregels te kennen.”

Iedereen drie Rolls Royces – over de Doopsgezinden in Haarlem (NRC Handelsblad, juni 2007)
Ze is oud, rijk en gaat dood. De Vereenigde Doopsgezinde Gemeente in Haarlem wordt wel vergeleken met een welgestelde, kinderloze weduwe op haar sterfbed. De vraag is: wie gaat er met haar geld vandoor?

Slavenwerk Voor onderbetaalde ondertitelaars, de dwangarbeiders van de televisie, begint de lol ervan af te gaan (NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, december 2006)

Opgevangen of ontvoerd? – volwassen geadopteerden verzetten zich tegen adoptie (NRC Handelsblad, december 2006)

Drugs voor beginners (Volkskrant Magazine, mei 2000)

SM voor beginners (Volkskrant Magazine, 2 september 2000)

Dansen op de klanken van de Zwarte Madonna – reportage over het Haarlemse Draaiorgelmuseum (Volkskrant, oktober 1999)

Allochtonen & andere Turken

Softe aanpak integratie scoort (Binnenlands Bestuur, 30 maart 2012) – achtergrondverhaal over het integratiebeleid van gemeenten. Stilletjes heeft dat plaats voor een algemeen achterstandenbeleid. Het woord ‘allochtoon’ raakt uit de mode.

‘Mensen behandelen als individu, niet als lid van etnische groep’ (Binnenlands Bestuur, 17 juni 2011, nieuwsartikel op p. 21) – Sluipenderwijs is bij gemeenten het ‘doelgroepenbeleid’ voor allochtonen afgeschaft.

Wil de allochtone vrijwilliger opstaan? (Binnenlands Bestuur, 19 maart 2011 (p. 32 e.v.)) – Allochtonen doen veel minder vaak vrijwilligerswerk dan autochtonen. Hoe komt dat?

Tussen twee werelden (Binnenlands Bestuur, 5 maart 2011 (p. 24 e.v.)) – In januari verscheen in de Volkskrant een brandbrief van een groep Turkse Nederlanders: volgens hen zou de situatie van veel Turkse jongeren in Nederland “zeer zorgwekkend”zijn. Reportage uit Den Haag, waar ruim 9 procent van de bevolking van Turkse afkomst is.

Turks bezwaar tegen inburgeringsplicht blijft uit (Binnenlands Bestuur, 7 februari 2011) – De inburgeringsplicht voor Turken staat al enige tijd op de helling. Toch komen Turkse inburgeraars in spe gewoon opdagen voor de cursus.

‘Allochtone politici helemaal niet bezig met eigen achterban’ (Binnenlands Bestuur, 28 januari 2011, p. 21) – interview met politicologe Laure Michon over haar proefschriftEthnic Minorities in Local Politics)

Donner wil weten welke Gülenorgansiaties subsidie krijgen (website Binnenlands Bestuur, 17 dec. 2010)

Ook Rinnooy Kan weg bij Witte Tulp (website Binnenlands Bestuur, 17 dec. 2010)

‘Instellingen Gülenbeweging staan integratie niet in de weg’ (Binnenlands Bestuur, 17 dec. 2010, p. 20) – interview met onderzoeker Martin van Bruinessen n.a.v. zijn rapport over de Gülenbeweging in Nederland.

Bijles in naam van Allah (Binnenlands Bestuur, 19 nov. 2010, pag 8 e.v.) – achtergrondartikel over huiswerkinstituut de Witte Tulp, dat in naam neutraal is maar sterke banden onderhoudt met de orthodox-islamitische Gülenbeweging.

Inburgeren, doet u mee? (Binnenlands Bestuur, 3 september 2010) – achtergrondverhaal over de moeizame werving van vrijwillige inburgeraars.

Antillianenaanpak onder de maat (Binnenlands Bestuur, 23 juli 2010) De oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren bij criminaliteit en voortijdig schoolverlaten is niet gedaald, ondanks alle inspanningen en 44 miljoen euro die de afgelopen vier jaar zijn geïnvesteerd.

Opvoedingshulp kan het beste via school (Binnenlands Bestuur, 11 juni 2010) – interview met de Turks-Nederlandse sociaal wetenschapper Ibrahim Yerden over opvoeding in Turkse en Marokkaanse gezinnen.

Onbegrip en schaamte (Binnenlands Bestuur, 3 juni 2010) – Achtergrondartikel over het Utrechtse project Thuiscoaching, dat Marokkaanse families ondersteunt die te maken hebben met schizofrenie. Schizofrenie komt bij Marokkaanse jongens van de twee generatie zeven keer meer voor dan bij autochtonen. Maar de kennis over de ziekte bij de getroffen Marokkaanse families is nihil.

Ambassadeurs’ tegen besnijdenis (Binnenlands Bestuur week 19, mei 2010) In Groningen, Friesland en Drenthe worden speciale ambassadeur ingezet tegen meisjesbesnijdenis.

Op de vlucht voor je familie (Binnenlands Bestuur, 13 november 2009) De hulp aan slachtoffers van eerwraak schiet soms ernstig tekort. Politie en hulpverlening hebben vaak te weinig kennis van de praktijk van eergerelateerd geweld.

Het gonst in de moskee (Haarlems Dagblad, 23 mei 2009) In de Turkse Selimiye-moskee in Haarlem wordt niet alleen gebeden. Vrouwen leren er lezen en schrijven, ouderen leren omgaan met internet en kinderen en jongeren krijgen huiswerkbegeleiding. ‘Turkse ouders zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen’.

Bij de les Migranten moeten verplicht Nederlands leren. Alleen het lukt niet zo erg. (VROM.NL, februari 2008)

Onderwijs

Gezellig met de klas naar Singapore – achtergrondverhaal over de toename van verre en dure schoolreizen (NRC Handelsblad, 26 en 27 april 2014)

Help, een vmbo-advies! (JM, februari 2010) Veel ouders beschouwen een vmbo-advies voor hun kind als een regelrechte ramp. Maar dat hoeft het niet te zijn, als je maar de juiste school weet te vinden.

School en ouders moeten het sámen doen (J/M september 2009) Rondetafelgesprek met drie deskundigen over de – vaak slecht – communicatie tussen ouders en school.

Hoe houden we de jongens binnenboord? De achterstand van jongens in het onderwijs groeit. Op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem verdiepten zes leerlingen (meisjes) en een lerares zich in de oorzaken. Wat blijkt? Jongens besteden in de hogere klassen nauwelijks nog tijd aan hun huiswerk. (Haarlems Dagblad, 10 juli 2009)

Onderwijs moet weer een ambacht worden (J/M, maart 2009) gezien scoren onze kinderen slecht in rekenen. Het taalonderwijs holt ook achteruit volgens velen. Wat is er precies aan de hand? Een analyse.

Is ouderparticipatie nog wel van deze tijd? (J/M, februari 2009) Scholen kunnen niet meer draaien zonder hulp van ouders. Veel ouders willen ook graag helpen, maar ze wringen zich al in allerlei bochten om baan en gezin te combineren. Een frustrerende spagaat.

 

‘Dit is belangrijker dan Franse woordjes’ – over meditatie voor kinderen, thuis en op school (J/M, januari 2009)

Is this a shark? Over Engels op de basisschool (J/M, november 2008). Waarom krijgt de ene leerling op de basisschool maar 80 uur Engels en de andere 800? Hoe nuttig is het om er in groep 1 al mee te beginnen?

Liever geen gebrek (NRC Handelsblad, september 2008)
Liever geen gebrek (vervolg)
Steeds meer kinderen met een handicap gaan naar een speciale school. In het regulier onderwijs is voor hen vaak geen plaats. ‘In feite stop je mensen weg’

Les in dien eige taal (NRC Handelsblad, mei 2008)
Dialectsprekers moeten ‘uit de kast’, ze moeten weer trots worden op hun moedertaal, opdat zij die later ook weer doorgeven aan hun kinderen.

Kansarm slagen – reportage over het City College, een zwarte havo-vwo-school in Rotterdam (NRC Handelsblad, december 2007)
‘Het is een wonder dat die kinderen ondanks al hun sores nog elke dag naar school komen, hun boeken bij zich hebben en proberen op te letten in de klas. Zelf had ik misschien al lang op het Centraal Station gezeten.’

Begrijp de ouder – over de moeizame communicatie tussen ouders en leerkrachten (NRC Handelsblad, december 2007)
‘Als je niet met ouders kunt omgaan, ben je geen goede leerkracht.’

Met zachte hand – reportage over de Amsterdamse School voor dropouts (NRC Handelsblad, november 2007)
‘Ik kan aardig voetballen, dat verwachten ze niet van de directeur. Hé, denken ze, wat is dat nou voor gast? Als zo’n jongen die de hele wereld haat, dan de volgende dat een praatje met je komt maken, teer ik daar een heel jaar op.’

Het verhaal van leraar Engels Marius Jaspers (54)over de hervormingen in het onderwijs (NRC Handelsblad, november 2007)

Korte neuzen – over zorgleerlingen in het mbo (NRC Handelsblad, september 2007)
‘In het basis- en voortgezet onderwijs bestaan speciale scholen voor zorgleerlingen. In het mbo niet. Maar roc’s moeten wél iedereen aannemen.

Lezen is niet leuk genoeg – over het gebrekkige leesonderwijs (NRC Handelsblad, september 2007)
Elk jaar verlaten veertigduizend leerlingen de basisschool met een leesachterstand van twee jaar of meer. Dat betekent dat aan het eind van groep 8 Pluk van de Petteflet nog te moeilijk voor ze is.

‘Juf, ze moeten Bush vermoorden’ – rondetafelgesprek over het pedagogisch klimaat op zwarte middelbare scholen (NRC Handelsblad, mei 2007)
Moet een leraar met zijn allochtone leerlingen in discussie gaan over westerse waarden en normen? Een rondetafelgesprek over opvoeding, homohaat en xenofobie op zwarte scholen. ‘We zijn amateurs als het gaat om de multiculturele samenleving.’